Buddhistisk universitet

BUDDHISTISK UNIVERSITET i Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme –
blev etableret i 2008 på initiativ af Lakha Rinpoche – Phendelings spirituelle leder.
Studiet er fordelt på 10 semestre og bygger på det oprindelige tibetansk
buddhistiske klosterskole curriculum, der præsenteres på dansk i en form,
som er tilpasset og opsummeret til aftenskolebrug. Undervisningen optages og
lægges ud på PHENDELINGS forum på internettet, så alle studerende har mulighed
for at høre eller genhøre undervisningen. Der kan aflægges eksamen efter hvert semester/modul.

Studieforløb på 10 semestre
Semester 1: GRUND-MODUL
Meditation – Buddha-legenden – De Tre Juveler – Buddhismens udbredelse – Hinayana og mahayana,
sutra og tantra – Samsara og nirvana – Betinget opståen – De fire ædle sandheder –
Død-bardo-genfødsel – Etik og karma

Semester 2-3: ABHIDHARMA-MODUL
Dydra (ontologi), Lorig (bevidsthedsvidenskab).

Semester 4-6: FORDYBELSES-MODUL
Lamrim (Den Trinvise Vej til Oplysningen).

Semester 7-9: OVERBYGNINGS-MODUL
Vinaya (pratimoksha- og bodhisattva-etik).
Anden drejning: Prajnaparamita.
Tredje drejning: Buddhanaturen.
Introduktion til tantra og meditationsguddomme.

Semester 10: FORDYBELSES-MODUL
Shamata og vipassana

Se arrangementer